Prismàtic Arts Gràfiques Proveïdor global de serveis d'impressió a Terrassa

Prismàtic
PrismàticProves de color certificades

El nostre sistema de gestió de color i proves digitals certificades FOGRA 39 permet al client comprovar prèviament que la impressió final serà exactament allò que vol.